JudoTree.com
Judo Lineage Tree

 Fusen Ryu 
 Mataemon Tanabe 
 Yukio Tani 
 Trevor Leggett 
 Syd Hoare 
 Neil Adams 
 Graeme Randall 
                             
 Ray Stevens 
                             
 Wayne Lakin 
                             
 Geoff Thompson 
                       
                       
 Chris Adams 
                 
                 
 Gerry Hicks 
 Simon Hicks 
 Eric Bonti 
           
 Tenjin Shin Yo Ryu 
 Fukuda Hachinosuke 
 Gunji Koizumi 
           
     
 Jigoro Kano 
 TsunejiroTomita 
 Mitsuyo Maeda 
 Carlos Gracie 
 BJJ Tree 
 Yoshin Ryu 
 Totsuka Hikosuke 
     
           
 Shiro Saigo 
 Kito Ryu 
 Iikubo Tsunetoshi 
     
     
 Yoshiaki Yamashita 
 Theodore Roosevelt 
     
     
 Sakujiro Yokoyama 
 Kyuzo Mifune 
 Nobutaka Mizuguchi 
     
     
 Sumiyuki Kotani 
 Nobuyuki Sato 
 Hidetoshi Nakanishi 
 Kosei Inoue 
           
           
 Yasuhiro Yamashita 
           
 Katsuhiko Kashiwazaki 
     
     
 Tatsukuma Ushijima 
 Masahiko Kimura 
 Yoshinori Nishi 
 Caol Uno 
                 
 Akira Shoji 
                 
 Yushin Okami 
                 
 Katsuya Toida 
                 
 K-Taro Nakamura 
           
           
 Kaneo Iwatsuri 
           
 Doug Rogers 
     
     
 Vasili Oschepkov 
     
     
 Yoshisada Yonezuka 
 Bad News Brown 
           
 Mike Swain 
     
     
 Yasuichi Matsumoto 
 Anton Geesink 
 Walter Van Helder 
           
 Haruo Imamura 
 Dave Camarillo 
           
 Hayward Nishioka 
     
     
 Kodogakusha 
 Toshihiko Koga 
 Sanae Kikuta 
     
     
     
 Chuo 
 Hiroshi Nakamura 
 Nicolas Gill 
     
     
 Kodokan (?) 
 Yosh Uchida 
 David Williams 
           
 Sen. Ben Campbell 
     
     
 Kodokan (?) 
 Genji Muneyuki 
 Sachio Ashida 
 Jimmy Pedro Sr. 
 Jimmy Pedro Jr. 
     
     
 Kodokan (?) 
 O.J. Helvey 
 Eddie Liddie 
 Rhadi Ferguson 
     
     
 Kodokan (?) 
 George Funakoshi 
 John Saylor 
     
     
 Kodokan (?) 
 John Holm 
 Keith Schwartz 
     
     
 Tsunetane Oda 
 Toshikazu Okada 
     
     
 Hajime Isogai 
     
     
 Kodokan (?) 
 Kanae Hirata 
 Koji Komuro 
     
     
 Kodokan (?) 
 Kiyoshi Shiina 
 John Brisbois 
 Jean-Pierre Lucas 
 Mark Staniszewski